Lijstenmakerij lijstenmaker machtelozen
novasurfer.nl

Schilderij ophangsystemen
Hoofdpagina | Favorieten | Alle onderwerpen | Statistieken | Meedoen?
  Machtelozen monddood gemaakt
In de 3 jaar zijn wij door Microsoft monddood gemaakt. Door niet antwoorden op brieven,aangetekende stukken. De MON is een organisatie die sinds Oktober 2008 ondergronds zijn gaan werken voor bescherming van onze leden. Klachten,suggesties enz machtelozen@online.nl
 

Copyright 2006 novasurfer.nl

Er staan 69 links op deze pagina.
Laatst aangepast: 25-07-2011